Living Building Challenge

Living Building Challenge (LBC) är unikt på sitt sätt att det kombinerar social hållbarhet och miljömässig hållbarhet i en mix som inte liknar andra system. Systemet skapades 2007 i USA och utvecklas och drivs av av International Living Future Institute (ILFI). Från och med början av 2020 finns det även en europeiska ideell organisation Living Future Europé (LFE) och en svensk samordningsgrupp Living Future Sweden Collaborative (LFSC). De europeiska och svenska grupperna är till för att utbilda, informera och stödja vid certifiering enligt systemet.

Tanken med systemet är att varje byggnad bör vara i samklang med miljön såväl inom- som utomhus. Störst vikt läggs på att vatten ska behandlas och återanvändas på plats, energibehovet ska minskas och genereras på plats samt att byggnader ska ha en hälsosam inomhusmiljö.

Systemet har i sju prestationsområden och här finns totalt 20 krav som man måste följa. Om kraven i alla sju områdena uppfylls så erhålls en Living certifiering men om projektet uppfyller kraven i minst 1 av områdena och alla Core-Imperatives kan en Petal (områdes) certifiering erhållas. De sju områdena är Plats, Vatten, Energi), Hälsa & Glädje, Material, Rättvisa och Skönhet.

Inom systemet kan även Core-, Zero-Energy- eller Zero-Carbon certifiering erhållas för fastigheter, men också Living Product Challenge för produkter, Living Community Challenge för samhälle/områden och Living Food Challenge för mat. I systemet finns också möjligheter till olika former av märkningar till exempel Declare (gällande ursprung, innehåll samt end-of life påverkan för produkter), Reveal (för byggnaders energianvändning)och Just (för påvisning av social rättvisa i organisationer). För att certifiera behövs en särskilt utbildad person (sk Living Future Accredited professional). I december 2019 fanns det 118 certifierade byggnader i världen och drygt 650 registrerade projekt. I Europa finns ett litet antal registrerade/certifierade projekt och i Sverige ökar intresset konstant tillsammans med att andra sociala certifieringssystem.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Jonas Gremmelspacher

+46-731 51 77 11  
jonas.gremmelspacher@solenco.se   jonas.gremmelspacher@solenco.se