EPD

Environmental Product Declaration (EPD) är en miljövarudeklaration av en produkt eller tjänst. Deklarationen bygger på en LCA beräkning och tas fram enligt produktspecifika regler som gör att produktens klimatpåverkan kan jämföras på samma basis och med samma enhet med andra produkter i samma produktgrupp. EPD:n visar sedan produktens eller tjänstens klimatpåverkan på ett begripligt och jämförbart sätt sammanfattat i en rapport som kan tillhandahållas till kunder och myndigheter.

EPD:er tredjepartsgranskas av en oberoende part och registreras i en databas för EPD:er. Produktens klimatpåverkan är därmed även tillgänglig för LCA beräkningar i olika verktyg och databas vilket underlättar framtagning av beräkningar och användning för klimatdeklarationer eller miljöcertifiering.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson