LCA/LCC

Hållbart byggande handlar mycket om att se saker ur perspektivet ”från vaggan till graven”.

Detta görs ofta genom att arbeta med verktyg som livscykelkostnad (LCC), livscykelanalyser (LCA) och resurseffektivitet.

Livscykelkostnadsanalys (LCC) är ett standardiserat sätt att lönsamhetsberäkna inköp och investeringar. Detta kan göras på ytskikt, val av ventilationssystem eller mellan produkter. Eftersom både inköpspris, driftkostnad och livslängd omfattas i beräkningen så kan det mest hållbara ekonomiska valet tas fram. Ett verktyg att använda tidigt för att välja rätt.

Livscykelanalys (LCA) är ett standardiserat sätt att beräkna samlade miljö- och klimatpåverkan av en produkt eller tjänst (alltså från råmaterialutvinning och vidare till produktion, transport, användning och slutbehandling). LCA ligger också till grund för framtagning av EPD (Environmental Product Declaration) för produkter vilket nu finns som krav för många produkter från ett EU-direktiv.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Camilla Liljekow

+46-706 02 13 66  
camilla.liljekow@solenco.se   camilla.liljekow@solenco.se