Basecamp Malmö

Basecamp Malmö är et nybyggt studentboende med fler än 500 studentlägenheter.

Basecamp Malmö är ett nybyggt studentboende med fler än 500 studentlägenheter, en reception, gemensamma studierum och kök, ett gym, yogarum, stort cykelförråd, tvättstuga och festrum. Fastigheten ska certifieras enligt BREEAM på Very Good nivå.

Det finns nästan 1000 m2 grönytor och plantering på innegård, väggar och även sedum och havsstrandsbiotop på taket. Ytterliggare finns det ca 780 m2 solceller på taket som minskar CO2 utsläpp med 14%.

Kontaktperson

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44  
rebecca.kauffman@solenco.se   rebecca.kauffman@solenco.se

Fakta
Certifiering:BREEAM-SE 2017 Core & Shell, Masthusens Hållbarhetsprogram
Roll (Certifiering):Roll (Certifiering): BREEAM-AP och Assessor, stöd för Hållbarhetsprogram
År:2020 - Pågående
Area:ca 22 000 m2