Miljö och Hållbarhet

Byggda på långsiktiga kundrelationer

Byggnader har påverkan på energi, miljö, ekonomi, hälsa och produktivitet hos de människor som vistas där.

En miljöcertifierad byggnad är ett bra sätt att erbjuda hyresgäster och/eller köpare en lokal med t.ex. lägre driftkostnad, bra inomhusklimat, lägre risk för framtida miljöskuld och högre attraktionsvärde.

Solenco Miljö och Hållbarhet är en del av Solenco AB - ett konsultbolag som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Solencos verksamhetsområden är huvudsakligen inom installationer för både fastigheter och process- samt tillverkningsindustrin.

Mer om övriga bolag i koncernen →

Tjänsteutbud

Certifiering

Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda, som då också är tredjeparts granskat. Miljöcertifiering av en byggnad visar på ett strukturerat miljöarbete, något som kan skapa bättre byggnader med ett tydligt mervärde för fastigheten.  Idag finns flera olika miljöcertifieringssystem […]

 

Hållbarhetsrådgivning / samordning

Omfattande område där vi hjälper till med allt inom hållbarhet och hur det faktiskt hänger ihop med kunder, tjänster, hyresgäster och ekonomi mm. Helheten är viktig i många projekt där en balans av miljö, ekonomi och socialt ska genomlysa allt. Detta är ett axplock av tjänster vi har att erbjuda. Saknar ni något eller har […]

 
Projekt

Basecamp Malmö

Basecamp Malmö är et nybyggt studentboende med fler än 500 studentlägenheter.

Projekt

Ventilen 5 i Malmö

Solenco har fått i uppdrag att påbörja arbetet med miljöcertifieringen av Sweden logistic propertys befintliga fastighetsbestånd.

Projekt

SPACE – Lunds Science Village

Solenco arbetar på uppdrag av Veidekke Entreprenad med samordning inom samtliga certifieringar.

Ackreditering

Solenco är ackrediterat enligt: BRE Academy, BREEAM Internationell Assessor, BREEAM Internationell AP, BREEAM-SE 2013 och 2017 Assessor, BREEAM-SE 2013 och 2017 AP, BREEAM In-Use Auditor, LEED v4 BD+C AP, Diplomerad Svanensamordnare, Fitwel Ambassador, Miljöbyggnad 2.0 & 3.0, Well Accredited Professional, Living Future Accreditation, Citylab

Vi som jobbar på Solenco

Camilla Liljekow


Camilla jobbar som projektledare och rådgivare/sakkunnig inom miljö och hållbarhet. Främst inom hållbart byggande och miljö/hållbarhetscertifieringar (BREEAM INT, BREEAM-SE, BREEAM In-Use, LEED, WELL, Svanen, Fitwel) och livscykelanalys.

Camilla är oftast delaktig från tidiga idéer fram till färdig byggnad. Hon har erfarenhet från många BREEAM-projekt både enligt svenska och internationella manualer och hon har/är delaktig i flertalet fastigheter som har/ska certifieras som Outstanding, den högsta nivån i Breeam.

Arbetar efter mottot – Inget är omöjligt innan motsatsen är bevisad!