Hansa Lybeck och Stadt Hamburg

Hansa kompaniets två byggnader i Malmö, Lybeck och Stadt Hamburg, BREEAM In-Use certifieras enligt del 1 som ett av de första köpcentrum i södra Sverige.

Solenco har på uppdrag av Hestia certifierat de båda byggnaderna som ingår i handelskomplexet Hansa kompaniet i Malmö enligt BREEAM In-Use del 1.

För fastigheten Lybeck blev resultatet betyget ”Excellent” medan för Stadt Hamburg blev betyget ”Very Good.”

Betyget Excellent hade bara erhållits för del 1 av 4 byggnader i Sverige vid certifieringstillfället (2% av totala antalet certifierade byggander). Dessutom blev Lybeck den första byggnaden i södra Sverige att uppnå Excellent.

Kontaktperson

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44  
rebecca.kauffman@solenco.se   rebecca.kauffman@solenco.se

Fakta
Certifiering:BREEAM In-Use Excellent och Very Good (del 1)
Roll (Certifiering):BREEAM In-Use Auditor
År:2017-2018 (omcertifiering 2019)

Bilder