Certifiering

Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda, som då också är tredjeparts granskat.

Miljöcertifiering av en byggnad visar på ett strukturerat miljöarbete, något som kan skapa bättre byggnader med ett tydligt mervärde för fastigheten.  Idag finns flera olika miljöcertifieringssystem i marknaden.

← Tillbaka till tjänster