BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är ett enkelt verktyg för befintlig byggnation för att upprätthålla och/eller förbättra byggnadens miljöprestanda samt att hjälpa fastighetsförvaltare och hyresgäst att förbättra drift samt minska driftskostnader.

BREEAM In-use har tre delar och man kan välja att certifiera en, två eller alla tre. Del 1 är för byggnad (Asset rating) och ingår klimatskal, konstruktion och installationer. Del 2 är för fastighetsförvaltning (Building Management rating) – tex. policys och förfaranden för driften. Del 3 är för hyresgästförvaltning (Occupier Management rating) och ingår genomförandet (och förståelsen) av förvaltningspolicyer och förfaranden.

Alla byggnadstyper kan certifieras enligt del 1 och 2 (utom enfamiljshus).

Det är ett brett system som innehåller samma kategori som en BREEAM-certifiering för nybyggnation men syftet är att vara lättare att certifiera och sen identifiera förbättringar.

I en fastighetsportfölj kan verktyget hjälpa till att ge indikationer om vilka fastigheter som bör prioriteras när det gäller investeringar ur miljö- och hållbarhetssynpunkt.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44  
rebecca.kauffman@solenco.se   rebecca.kauffman@solenco.se