Fitwel

”Att det ska vara lätt att leva rätt” är grunden till Fitwel systemet.

Fitwel är ett relativt nytt internationellt system som drivs av Center for Active Design i USA sedan 2017 baserad på över 3000 forskningsstudier.

Systemet används som certifiering i både nya och befintliga byggnader för arbetsplatser inkl handel och flerbostadshus. Syftet är att främja hälsan och välmående hos brukarna båda på individuell och gruppnivå.

Fitwel är ett enkelt och kostnadseffektivt system som bedömer byggnaden inom 7 hälsokategorier:

  • Hälsa i samhället
  • Sjukdomsfrekvens och sjukfrånvaro
  • Social jämställdhet för utsatta grupper
  • Fysisk aktivitet
  • Säkerhet
  • Välbefinnande och hälsosam mat

Poängen är indelade i 12 områden och alla är valbara. Detta är ett system på väg in på marknaden i Sverige och kan med fördel kombineras med andra system.


← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Camilla Liljekow

+46-706 02 13 66  
camilla.liljekow@solenco.se   camilla.liljekow@solenco.se