Miljöbyggnad

Sveriges nationella miljöcertifieringssystem heter Miljöbyggnad och har funnits sedan 2005. Systemet utvecklas och drivs av Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad innehåller krav inom områdena energi, innemiljö och material och har hela tiden BBR kraven som grund. En stor andel av indikatorerna riktar sig till innemiljön. Det betyder att luftkvalitén, dagsljus och termisk komfort ska vara bra för de människor som vistas i byggnaden. En viktig del är energianvändningen som måste begränsas och delvis täckas med förnyelsebar energi. Miljöbyggnad ställer även krav på de material som ska finnas i byggnaden.

Inom systemet kan så väl nybyggnation som befintliga fastigheter certifieras till nivåerna Brons, Silver och Guld. Alla indikatorer måste beaktas och uppfylla minst bronsnivå. Beroende om att byggnaden är nyproduktion eller en befintlig byggnad finns 15 eller 16 indikatorer. Certifieringen är indelad i två delar, en preliminär certifiering när byggnaden är klar och sedan en verifiering som ska göras inom 2 år. Verifieringen innehåller en del av driften samt förvaltningsrutiner förutom verifiering av sökt betyg.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Jonas Gremmelspacher

+46-731 51 77 11  
jonas.gremmelspacher@solenco.se   jonas.gremmelspacher@solenco.se