SVANEN

96% av svenskarna känner igen Svanenmärket – nästan lika mycket som känner igen svenska flaggan!

Svanen som certifiering fokuserar på höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter som ger en god innemiljö och låga emissioner. Solenco jobbar med certifiering av småhus, flerbostadshus samt förskolebyggnader och denna certifieringstyp är på uppåtgående för alla vill bo i giftfria hus.

Särskilda utredningar har gjort på förskolor där Svanenmärkta förskolor uppvisar betydligt bättre inomhus luft. Vi har flera diplomerade Svanensamordnare som ger stöd till kunden genom hela processen.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Camilla Liljekow

+46-706 02 13 66  
camilla.liljekow@solenco.se   camilla.liljekow@solenco.se