WELL

The WELL Building Standard® är ett unikt byggnads certifieringssystem med syfte att fokusera på hälsa och välbefinnande för människorna i byggnader.

Det lanserades i oktober 2014 efter sju års forskning i samarbete med ledande läkare, forskare och branschfolk. Det är ett prestationsbaserat system för att mäta och certifiera funktioner i den byggda miljön som påverkar människors hälsa.

Systemet bygger på att kontrollen finns i USA så vi kan hjälpa till att guida igenom processen, vara kontaktyta mot WELL samt tolkning av krav.

Certifieringen sker i färdig byggnad då en person kommer och bedömer, gör alla mätningar och slutför processen. För tillfället ett system som passar sig bäst på Core and Shell projekt då avgifterna är höga.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44  
rebecca.kauffman@solenco.se   rebecca.kauffman@solenco.se