Hållbarhetsrapportering

Solenco bistår med hjälp vid rapportering enligt flera olika typer av hållbarhetssystem för fastigheter och organisationer. Några exempel är:

  • GRI (Global Reporting Initiative) som är en organisation som arbetar för hållbarhet ur alla tre perspektiven.

    Fokus ligger på att tillhandahålla ett ramverk för hållbar redovisning för företag och målet för arbetet är en globalt hållbar ekonomi. Utöver de övergripande riktlinjerna finns indikatorprotokoll, branschspecifika tillägg och tekniska protokoll som på detaljerad nivå anger hur mätningar ska ske av den påverkan som ska redovisas. Kan inkluderas i årsredovisningen.
  • GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som är ett internationellt benchmarkingverktyg som mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastighetsbolag ur ett investerarperspektiv.

    I rankningen utvärderas fastighetsbolagens hållbarhetsarbete ur tre perspektiv: miljöfrågor, sociala frågor och styrning.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Rebecca Kauffman

+46-738 54 43 44  
rebecca.kauffman@solenco.se   rebecca.kauffman@solenco.se