LCA/klimatdeklaration

Hållbart byggande handlar mycket om att se saker ur perspektivet ”från vaggan till graven”.

Livscykelanalys (LCA) är ett standardiserat sätt att beräkna samlade miljö- och klimatpåverkan av en produkt eller tjänst (alltså från råmaterialutvinning och vidare till produktion, transport, användning och slutbehandling). LCA ligger också till grund för framtagning av EPD (Environmental Product Declaration) för produkter vilket nu finns som krav för många produkter från ett EU-direktiv.

Klimatdeklaration är en sammanställning av den klimatpåverkan en byggnad har och grundas på en LCA. I tidig design kan beräkningen vägleda till val av klimat smartare byggprodukter, transportsätt eller till exempel val av metod för uppvärmning.

Från 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad. I klimatdeklarationens ska redovisa klimatpåverkan av byggskedet som omfattar huvuddelen av byggmaterial, energi på byggarbetsplatsen, transporter till och från byggplatsen.

← Tillbaka till tjänster

Kontaktperson

Sara Follrud

+46-768 66 66 12  
sara.follrud@solenco.se   sara.follrud@solenco.se