Camilla Liljekow


Camilla jobbar som projektledare och rådgivare/sakkunnig inom miljö och hållbarhet. Främst inom hållbart byggande och miljö/hållbarhetscertifieringar (BREEAM INT, BREEAM-SE, BREEAM In-Use, LEED, WELL, Svanen, Fitwel) och livscykelanalys.

Camilla är oftast delaktig från tidiga idéer fram till färdig byggnad. Hon har erfarenhet från många BREEAM-projekt både enligt svenska och internationella manualer och hon har/är delaktig i flertalet fastigheter som har/ska certifieras som Outstanding, den högsta nivån i Breeam.

Arbetar efter mottot – Inget är omöjligt innan motsatsen är bevisad!