Certifieringssystemet The Living Building Challenge

Hållbarhetscertifiering inom byggsektorn går ofta utöver nationell standard och bästa praxis. Att verkligen arbeta hållbart är ofta detsamma som att göra en positiv inverkan på sin omgivning, både miljömässigt och socialt. Detta kan till exempel innebära att byggnaden ska ge tillbaka till sin omgivning.

När Living Building Challenge (LBC) lanserades 2006 lades ytterligare press på branschen än vad tidigare certifieringssystem gjort och hållbarhetsarbetet tog stort ett steg framåt. För att uppnå LBC certifiering behövs mer kreativitet och en del förändringar i branschen. Efter lanseringen har LBC utvecklats och det finns nu flera möjliga vägar för att uppnå fullständig Living Building Certification.De sju grundpelarna i LBC är Plats, Vatten, Energi, Hälsa & Nöjdhet, Material, Rättvisa och Skönhet.

Pelarna har totalt 20 krav som alla måste beaktas vid utformning av en byggnad. Unika lösningar, idéer och innovationer kan ibland vara svåra att uppnå i projekt, så därför uppmuntrar LBC projekten aktivt att tänka utanför boxen.

En levande byggnad, i systemets syfte, kräver att alla viktiga delar uppnås, inklusive att energi- och vattenanvändning är nettopositiva.

De alternativa vägarna till certifiering, som är möjliga inom LBC 4.0, inkluderar Pelarcertifiering, Core Green Building Certification, Zero Energy Certification och Zero Carbon Certification. Kraven för varje typ av certifiering visas i bilden nedan.Som certifieringssystem har LBC så klart många likheter med andra certifieringssystem. Kategorierna är i många fall bekanta för många från både de äldre och väletablerade certifieringssystem som BREEAM och LEED men också från de nyare och mer socialt fokuserade certifieringssystemen WELL och Fitwel.

LBC kan tillämpas både för nybyggnation och för befintliga byggnader, det är även möjligt att endast certifiera byggnadens interiör eller landskap (t.ex. torg, parker och stigar) tillsammans med infrastruktur (t.ex. öppna idrottsanläggningar, vägar och broar). Certifieringen utgörs av den faktiska prestandan och mäts därför efter att byggnaden har varit i drift ett år.

The International Living Future Institute


Living Building Challenge drivs och utvecklas av International Living Future Institute (ILFI). Förutom att underhålla LBC arbetar ILFI med olika system för produkter, områden samt just nu ett pilotsystem för livsmedel. Det finns även märkningsetiketter som heter Declare, Reveal och Just inom ILFI och dessa är bedömningsverktyg för produkter, byggnader och organisationer för att höja nivån för öppenhet på marknaden. Alla dessa kan vara byggstenar för att uppnå en mer holistisk och hållbar bebyggd miljö.

Living Future i Sverige


Med stöd av ILFI grundades organisationen Living Future Europé under 2020 och deras uppgift är att sprida information och kunskap om LBC samt de andra programmen/märkningarna inom Living Future-familjen. Sedan 2019 finns även Living Future Sweden Collaborative som är en grupp av forskare och yrkesverksamma som ska främja LBC certifieringar i Sverige.

Fram till och med december 2019 fanns det 118 certifierade projekt i världen av de totalt 648 registrerade projekten. Hittills är det bara ett fåtal projekt som är registrerade och certifierade i Europa. I Sverige saknas projekt ännu, men intresset ökar stadigt.


Med Living Future Accredited professionals, som är särskilt certifierade personer inom systemet, underlättas arbetet med alla typer av certifiering eller märkning från ILFI.

Inom kort kommer vi på Solenco ha en färdig certifierad Living Future Accredited professional som kan bistå projekt samt svara på alla era frågor och undringar angående Living Building Challenge eller dess delsystem. Välkomna att höra av er!

Nyfiken på vad Living Building Challange certifiering är? Välkommen till ett spännande seminarium med vår kollega Jonas Gremmelspacher den 11 juni!

Anmälan via https://www.eventbrite.com/e/its-time-to-create-a-living-future-sweden-tickets-106574511232

Artikel Solenco Automation

Öka lönsamheten – Investera i energioptimering

Solenco tillgodoser industrins behov av kompletta lösningar inom energieffektivisering. Vi erbjuder hela kedjan från kompletta kartläggningar, förstudier och projektering till upphandling, projektledning, uppföljning och utbildning. Då vi jobbar med helhetslösningar får vi överblick över samtliga installationer, dess samverkan och aktuella behov. Våra projekt kan på så vis optimeras så att den slutgiltiga lösningen uppfyller förväntningarna.

Artikel Solenco Miljö och Hållbarhet

EPD & Klimatdeklaration

Vad är en EPD? EPD står för ”Environmental product declaration” och är en miljövarudeklaration av en byggprodukt enligt internationell standard. En miljödeklaration (dvs livscykelanalys på specifik produkt) görs i syfte att förmedla en transparent och jämförbar information. Desto mer specifika data som finns vid upprättandet av en EPD ger i slutändan en mer verklig bild […]

Artikel Solenco Miljö och Hållbarhet

Certifieringssystemet The Living Building Challenge

Hållbarhetscertifiering inom byggsektorn går ofta utöver nationell standard och bästa praxis. Att verkligen arbeta hållbart är ofta detsamma som att göra en positiv inverkan på sin omgivning, både miljömässigt och socialt. Detta kan till exempel innebära att byggnaden ska ge tillbaka till sin omgivning. När Living Building Challenge (LBC) lanserades 2006 lades ytterligare press på […]