Tjänster

Certifiering

Miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda, som då också är tredjeparts granskat.

Miljöcertifiering av en byggnad visar på ett strukturerat miljöarbete, något som kan skapa bättre byggnader med ett tydligt mervärde för fastigheten.  Idag finns flera olika miljöcertifieringssystem i marknaden.

Läs mer om följande tjänster:

Hållbarhetsrådgivning / samordning

Omfattande område där vi hjälper till med allt inom hållbarhet och hur det faktiskt hänger ihop med kunder, tjänster, hyresgäster och ekonomi mm.

Helheten är viktig i många projekt där en balans av miljö, ekonomi och socialt ska genomlysa allt. Detta är ett axplock av tjänster vi har att erbjuda. Saknar ni något eller har funderingar så hör av er.

Vi har många år inom branschen och kan säkert hitta rätt väg för er.

Läs mer om följande tjänster:

En del av något större

Solenco Miljö ingår i koncernen Solenco AB – en portfölj av bolag som tillsammans erbjuder konsulttjänster inom energi och miljö. Solenco Miljös verksamhetsområden är huvudsakligen inom certifiering och hållbarhet.

Läs mer →